AKREDYTOWANI KONSULTANCI HARRISON ASSESSMENTS SYSTEM

 

 

Monika Madejska

Trener | Coach | Konsultant HA

 

Pracuje w Coraz Lepszej Firmie, gdzie pomaga przedsiębiorcom odkrywać ich mocne strony i na ich bazie budować skuteczną firmę. Doradza również w rekrutacji i dopasowywaniu pracy do indywidualnych potrzeb i predyspozycji danej osoby. W swojej pracy wykorzystuje innowacyjne narzędzie do rekrutacji i rozwoju pracowników Harrison Assessments. 

Ekspert w dziedzinie zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Sama po 8 latach pracy bez wytchnienia, doświadczyła syndromu wypalenia zawodowego. Porzuciła karierę menedżerską i od kilku lat uczy się prowadzić zrównoważone życie oraz pomaga innym odnaleźć work-life balance.

Ukończyła zarządzanie projektami na SGH, jest akredytowanym konsultantem Harrison Assessment, certyfikowanym trenerem, dyplomowanym coachem. Jest współfundatorką fundacji Slowlajf - Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowemu oraz wielu innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju osobistego. 

 

Urszula Kołotko

Konsultant | PARTNER MUMOTIVE

 

Konsultant, ekspert, manager z wieloletnią praktyką w rozwoju pracowników oraz w budowaniu zespołów projektowych. Autorka pionierskich programów zarządzania ludźmi w dużych organizacjach, wdrożonych min. w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris SA, Hotelach SPA Dr Irena Eris, Caterina.

Ma na swoim koncie kilka tysięcy godzin pracy jako trener i coach. Twórca marki lifestylowej - nowatorskiego produktu z pogranicza Art&Biznes. Laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku. Akredytowany Konsultant Harrison Assessments.
 


Justyna Bukowska

Ekspert HR | Interim Manager | Asesor | Konsultant

 

Ma ponad 20 lat doświadczenia, jako HR manager, konsultant wewnętrzny i HR business partner, w różnych firmach międzynarodowych i polskich, w sektorach takich jak: usługi, produkcja, marketing/media, IT, konsulting inżynieryjny, finanse-bankowość.

W ciągu tych lat zdobywała wiedzę i praktyczną znajomość większości procesów związanych z zarządzaniem ludźmi w środowisku biznesowym – począwszy od rekrutacji, poprzez systemy oceny i wynagrodzenia, planowanie kariery, rozwój osobisty i zawodowy po zarządzanie zmianami takimi jak restrukturyzacja, przejęcie i outplacement.

Od 2010 roku działa, jako niezależny konsultant, interim manager, asesor realizując różnorodne projekty z obszaru HR, w zależności od bieżących potrzeb klientów oraz od etapu na jakim znajduje się dana organizacja.

Akredytowany Konsultant Harrison Assessments.


 

 Anna Jędrzejczak

Trener | Asesor | Interim manger

 

Doradca i konsultant kadry menedżerskiej we wszystkich aspektach procesu kadrowego. Wyzwania w obszarze rekrutacji, osiągania synergii i wyników w zespole, to główne obszary jej pasji zawodowych, które znakomicie realizuje wykorzystując między innymi narzędzia Harrison Assessments.

Swoje doświadczenie zawodowe zbudowała poprzez pracę zawodową na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w branży FMCG, bankowości, consultingu i budownictwie. Ukończyła też dwa kierunki studiów podyplomowych w zakresie HR oraz liczne kursy zawodowe. 

Pracuje w języku: polskim, angielskim i francuskim.

  


 

 

Krzysztof Polipowski

Doradca biznesowy  |  Doradca zawodowy  |  Doradca osobowy

Doradca Biznesowy:
Wsparcie w procesie rekrutacji (wybór najlepszego kandydata), rozwoju zespołów, rozwoju kluczowych specjalistów i liderów, we wdrażaniu filozofii KAIZEN, efektywnych sposobów zarządzania organizacją opartych na wartościach i ludziach.

Doradca Zawodowy:
Wsparcie przy wyborze kierunku kształcenia – studiów, dalszej drogi zawodowej czy przekwalifikowaniu się.

Doradca Osobowy:
Określanie predyspozycji i mocnych stron, wsparcie w odnajdywaniu wewnętrznych celów, rozwoju cech kluczowych, budowania właściwych nawyków (czego „efektem ubocznym” może być wzrost zadowolenia z życia, polepszenia relacji z ludźmi, czy wzrost zarobków).

Najważniejsze kwalifikacje:

  • Akredytowany konsultant Harrison Assessments
  • Kurs biznesowy, Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobowego ASBIRO
  • Marketing Internetowy, Akademia Leona Koźmińskiego
  • Zarządzanie i Marketing, Akademia Leona Koźmińskiego

 

www.krzysztofpolipowski.pl


 

 

Beata M. Bliźniuk

Doradca Biznesowy | Coach | Konsultant HA

 

Obecnie przedsiębiorca, konsultant biznesu z 20-letnim doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych korporacjach.  Doświadczony menedżer  specjalizujący się  w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami w zarządzaniu rozwojem organizacji poprzez wzrost efektywności ludzi i zespołów.
Wspiera firmy w procesach zmiany i reorganizacji, rozwija kadrę̨ menedżerską prowadząc treningi i warsztaty. Pasjonat motywacji i zaangażowania, które uważa za kluczowe czynniki rozwoju firm.
Coach biznesowy  PCC (ICF).  Akredytowany konsultant HATS.
Ambasador etycznego biznesu.
 
Wspiera klientów w obszarach:
- diagnozy i budowania zaangażowania oraz wzrostu efektywności pracowników i zespołów
- wprowadzania efektywnych projektów zarządzania motywacją  w firmach
- rozwijania kompetencji menedżerskich
- procesów rozwoju osobistego i sukcesji
- decyzji rekrutacyjnych i de-rekrutacyjnych
- budowy zespołów 

 


 

 
smart foreash