ASSESSMENT CENTER

 

 

Rzetelna i trafna ocena uczestników w oparciu o obserwacje ich zachowań, a dzięki temu:

 

1.

Właściwe dopasowanie pracowników do wymagań stanowiskowych.
 

2.

Trafny wybór osób na kluczowe stanowiska w firmie.

3.

Identyfikacja mocnych stron i luk kompetencyjnych, a dzięki temu optymalny dobór zakresu działań rozwojowych.

4.

Trafna identyfikacja osób o najwyższym potencjale do programów typu Zarządzanie Talentami.
  
 

Etapy usługi Assessment Center:

     

1. Cele biznesowe

2. Stanowiska

3. Kompetencje

Konsultanci Talent Exact spotykają się z osobami odpowiedzialnych za AC/DC z ramienia klienta. Wspólnie ustalamy cele, jakie stawiamy w projekcie Assessment Center. Naszym klientom gwarantujemy najwyższe standardy obsługi.
 
 
Analizujemy stanowiska, role i profile zawodowe. Identyfikujemy cele stawiane dla danego stanowiska/roli/profilu. Precyzujemy oczekiwane wyniki pracy na stanowisku, funkcje i znaczenie stanowiska w ramach struktury organizacyjnej. Analizujemy zadania oraz oczekiwane aktywności na danej pozycji, w tym zadania w sytuacjach kryzysowych.
Definiujemy kompetencje niezbędne oraz pożądane dla danego stanowiska według wskazanych obszarów np. orientacja na klienta, zdolności przywódcze, umiejętność planowania i organizacji, wywieranie wpływu, budowanie partnerskich relacji.
 
     

4. Zadania i ćwiczenia

5. Próbna sesja

6. Dokumentacja

Wybieramy zadania odpowiednie do zbadania wcześniej określonych kompetencji. Przygotowujemy treści ćwiczeń pozwalających zaobserwować dany zakres kompetencji.
 
Przeprowadzamy próbną sesję ośrodka rozwoju w celu potwierdzenia trafności proponowanych ćwiczeń oraz uzyskania opinii uczestników na temat sesji w zakresie poziomu trudności i funkcji motywacyjnej.
 
Przygotowujemy całość dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.
 
 
 
 
     

7. Sesja AC/DC

8. Raporty

9. Feedback dla uczestników

Przeprowadzamy właściwą sesję Assessment Center/Development Center z udziałem uczestników.
 
 
Sporządzamy raporty, które zawierają ocenę zaobserwowanych kompetencji oraz jej uzasadnienie, mocne i słabe strony w kontekście zachowań, rekomendacje dotyczące rozwoju, szkoleń i doskonalenia.
Spotykamy się indywidualnie z uczestnikami Assessment Center w celu przekazania feedbacku na temat uzyskanych wyników.
 

10. Raport końcowy

 

 

Przekazujemy klientowi raport końcowy.
  
 
 
 
 
 
 

 

Konsultacje i dodatkowe badania

 

W ramach projektu Assessment Center służymy konsultacjami dla przełożonych uczestników procesu 
i pracowników działu HR w zakresie działań rozwojowych i programów doskonalenia. Na życzenie klienta wzbogacamy raporty z sesji wynikami badań Job Centric Harrison Assessments Systems. Poszerzają one diagnozę potencjału osób biorących udział w projekcie, jak również stanowią doskonały materiał do dalszej pracy nad lukami kompetencyjnymi.

 


Harrison Assessments Poland
Poznaj wyjątkowy system Harrison Assessments, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników.


 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy

 

 

Anna Piasecka
Prezes Zarządu
Napisz do nas

 

 

 
smart foreash