BENCHMARKING

 

Cel Benchmarkingu:

 

1.

Określenie cech, które wpływają na odniesienie sukcesu
na konkretnym stanowisku z Twojej firmie.
 

2.

Stworzenie  kompetencyjnego opisu stanowiska – Formuły Sukcesu Zawodowego (JSF)
zestawu cech, które powinien mieć idealny pracownik w Twojej organizacji.

3.

Stworzenie  narzędzia do AC/DC, rekrutacji, rozwoju i oceny kompetencji
w odniesieniu do wymogów Twojej firmy.

 

Kiedy warto stosować benchmarking?

  • W procesie rekrutacji – przygotowanie profilu predyspozycji w zakresie stanowiska
  • Przy formułowaniu strategii poprawy efektywności, diagnozy wyzwań stojących przed firmą
  • Przy badaniu potrzeb szkoleniowych

 

Benchmarking Harrison Assessments

     

Pełen zakres 
175 czynników predyspozycji

Formuła
Sukcesu Zawodowego

Wysoka korelacja 
z efektywnością pracowników

175 cech zawartych w analizie obejmuje pełen zakres informacji związanych z osobowością, motywacją, umiejętnościami, preferencjami pracy, preferencjami zadań, preferencjami środowiska pracy, zainteresowaniami, w celu określenia cech  wpływających na efektywność dla określonego stanowiska pracy.
 
 
 
 
 
Technologia benchmarkingu generuje Formułę Sukcesu Zawodowego (JSF) – kompetencyjny opis stanowiska,  który zawiera cechy związane z sukcesem.  Każdy JSF zawiera cechy kluczowe, pożądane i niepożądane. Do stworzonej Formuły Sukcesu Zawodowego będzie można dopasowywać pracowników i kandydatów za pomocą Kwestionariusza Predyspozycji Zawodowych Harrison Assessement. Ocena odbędzie się w formie on-line i zajmuje tylko 20 minut.
 
Wykorzystuje wysoce zaawansowaną technologię do określenia i formułowania cech, które wpływają na osiągnięcie lub zaburzenie efektywności zawodowej. Projekty Benchmarkingowe konsekwentnie uzyskują wysokie korelacje z efektywnością pracowników: 0.6 do 0.9
 
 
 
 
 

Etapy Benchmarkingu

 

Jakie warunki powinna spełniać grupa?

  • Minimalny rozmiar grupy to 30 osób
  • Takie same stanowiska pracy i obowiązki
  • Dość równa liczba dobrych, średnich i niskich wyników w zakresie oceny efektywności
  • Opis stanowiska pracy & KPIs

 

Serdecznie zapraszam do współpracy

 
 
Anna Piasecka
Prezes Zarządu

 

 
smart foreash