BENCHMARKING

 

 

Cel Benchmarkingu:

 

 • Identyfikacja głównych czynników, które przyczyniają się do sukcesu w pracy i podwyższają efektywność
 • Stworzenie idealnego zestawu cech warunkujących sukces w pracy
 • Dostarczenie informacji niezbędnych do zwiększenia efektywności pracy, zidentyfikowanie co i gdzie należy poprawić
 • Określenie cech odróżniających wysokie, średnie i niskie wyniki pracy
 • Określenie cech związanych z sukcesem na stanowisku pracy
 • Wynik: Formuła Sukcesu Zawodowego, dostosowana do wymogów pracy w Twojej firmie

 

 


 

Benchmarking służy do:

 

 • Badań w zakresie identyfikacji cech kluczowych dla efektywności – identyfikacja predyspozycji związanych z sukcesem.
 • Badań w zakresie diagnozy aktualnej sytuacji – w celu identyfikacji bieżących zachowań.
 • Identyfikacji predyspozycji na stanowisku pracy.
 • Jest punktem wyjścia do analizy problemów i wyzwań stojącymi przed firmą.
 • Formułowania. strategii poprawy efektywności.

 

  

 

 

 
smart foreash