COACHING

 
 
Partnerska współpraca coacha z Klientem:

Współpraca odbywa się w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje Klienta do maksymalizacji swojego osobistego
i zawodowego potencjału.

 

Klient, dzięki współpracy z coachem: 
 
 • uświadamia sobie swoje zasoby i rozwija je
 • koncentruje się na rozwiązaniach
 • osiąga swoje cele poprzez metodologię procesu coachingowego
 • zmienia swoje nawyki i tworzy nowe adekwatne dla siebie

 

Dbamy o efektywność procesów coachingowych, dlatego każdy proces:
 

jest poprzedzony kontraktem określającym obszar i zasady współpracy, czas relacji, wsparcie od strony organizacji oraz elementy diagnostyczne. Jest absolutnie poufny, może być także wsparty elementem mentoringu.

 


 

Definicja coachingu International Coach Federation (ICF)

 

Technika Coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. [R. Dilts]

 


 

Obszary rozwoju:
 

 • zwiększenie własnej efektywności (diagnoza narzędziami)
 • budowanie autorytetu lidera
 • integracja i zaangażowanie współpracowników (diagnoza narzędziami)
 • działanie w zmianie
 • poznanie własnego potencjału przywódczego (diagnoza narzędziami)
 • zmiana nawyków
 • rozwój otwartej dyplomacji jako metody komunikacji
 • wsparcie po awansie

 


 

Co nas wyróżnia?

 

 • doświadczenie życiowe
 • wysokie standardy etyczne
 • ekspercka wiedza psychologiczna
 • unikatowe doświadczenie związane z diagnostyką predyspozycji osobowościowych i motywacyjnych w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem uznanej na świecie metodologii Harrison Assessments Systems
 • praktyka biznesowa: praca dla wielu firm z różnych branż
 • wysokie kompetencje intra- oraz interpersonalne
 • zaangażowanie, bycie „tu i teraz" w 100%
 • dbałość o odróżnianie procesu coachingu od psychoterapii, szkoleń i innych form wsparcia

 

 
Zobacz też:   Kodeks etyczny Grupy Talents

 
smart foreash