KODEKS ETYCZNY

 

 

Grupa Talents to wysokie standardy etyczne: 

 

1. Gwarantujemy pełną poufność informacji dotyczących zarówno Klienta, jak i Kandydatów.

 

2. Kompetentnie i uczciwie przeprowadzamy i sprawozdajemy badania, postępując z przyjętymi naukowymi  standardami i stosownymi wytycznymi.

 

3. W odpowiedni sposób przechowujemy i usuwamy zapisy badań i raportów, w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich stosownych.

 

4. Unikamy konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów.

 

5. Dbamy o precyzyjną komunikację.

 

6. Dbamy o jasne umowy i kontrakty.

 

7. Przestrzegamy wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji.

 

8. Szanujemy obowiązujące prawo.

 

 

 

 

 

 

 
smart foreash