MENTORING

 

 

Relacja między dwiema osobami, której celem jest nauka i rozwój. Najważniejsze w mentoringu jest marzenie ucznia, bo mentoring jest właśnie dla niego. Proces ten jest nierozerwalnie związany z pragnieniem postępu, uczenia się, lepszego rozumienia i większych osiągnięć. Ta podstawowa wiedza jest dla obu stron szansą i wyzwaniem. [Megginson i Garvey]

 


 

 

Obszary pracy, to m.in.:

 • pojedyncze wsparcie w zakresie mentoringu w określonej dziedzinie
   
 • procesy mentorigowe polegające na przeszkoleniu zarówno kandydatów na mentora, jak i jego Klientów (pracowników)
   
 • wsparcie przepływu informacji w organizacji związanego z wiedzą i doświadczeniem
   
 • zatrzymanie najbardziej doświadczonych pracowników oraz ich wiedzy
   
 • narzędzie przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu
   
 • warsztaty przygotowujące do bycia mentorem

 


 

 

Rekomendacje:

 

 • zarządzanie ludźmi
   
 • przywództwo
   
 • komunikacja
   
 • rozwój osobisty
   
 • budowanie zespołów
   
 • wywieranie wpływu
   
 • rozwiązywanie konfliktów
   
 • budowanie wizerunku
   
 • awans w organizacji
   
 • poznanie zasad funkcjonowania organizacji
   

 

 

Zobacz też:   Kodeks etyczny Grupy Talents
 

 
smart foreash