OUTPLACEMENT

 

 

Program Zarządzania Karierą, którego celem jest aktywne poszukiwanie pracownikowi nowego miejsca zatrudnienia. Kompleksowe i nowatorskie podejście znacznie zwiększa szanse osób objętych programem Outplacement, nie tylko na powrót do aktywności zawodowej, ale i dalszy rozwój zawodowy.
 

Pakiet Standard:
 

 • 2-godzinny, pogłębiony wywiad z konsultantem: analiza dotychczasowych osiągnięć zawodowych oraz umiejętności i predyspozycji; określenie kierunków i możliwości dalszego rozwoju zawodowego. 
   

   
 • Badanie Kwestionariuszem Preferencji Zawodowych Harrison Assessments: uzyskanie pogłębionej informacji w zakresie cech osobowościowych, pojawiających się w relacjach międzyludzkich, które pozwalają przewidzieć sukces Uczestnika Programu w osiągnięciu osobistych i zawodowych celów – doskonały materiał do pracy nad obszarami wymagającymi doskonalenia.
   

   
 • Udział w indywidualnym module szkoleniowym, przygotowującym do aktywnego poszukiwania pracy oraz efektywnego prezentowania swojej kandydatury potencjalnym pracodawcom.


 

 • Dostęp do Portalu Programu Zarządzania Karierą: nowoczesny system umożliwiający zarządzanie dokumentacją kariery i wszelkimi zdarzeniami z życia zawodowego.
   

 

 • Opracowanie nowoczesnej prezentacji profilu zawodowego oraz aktywne promowanie kandydatury Uczestnika Programu na rynku pracy.

 

 

Poza Pakietem Standard oferujemy także realizację usługi typu Outplacement, dostosowaną do liczby i rodzajów stanowisk objętych Programem oraz specyficznych potrzeb danej Organizacji.

 

 

Zobacz też:   Kodeks etyczny Grupy Talents

 
smart foreash