Selekcja i rekrutacha

 

Narzędzia rekrutacyjne i rozwojowe Harrison Assessments oceniają wszystkie ważne wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych (doświadczenia, wykształcenia, umiejętności itp.) oraz dopasowania osobowościowego (behawioralnego) do stanowiska (nastawienie, motywacja, umiejętności interpersonalne, wartości i preferencje zawodowe) w jednym zintegrowanym systemie, który identyfikuje IDEALNYCH kandydatów w 95%.

 

Rekrutacja przy zastosowaniu systemu HATS składa się z trzech etapów:

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Co nas wyróżnia ?

 

Zalety rekrutacji z Harrison Assessments:

  • Dopasowuje kandydatów do konkretnego stanowiska.
  • Wyniki prezentowane są w formie czytelnych raportów oraz listy rankingowej.
  • Osobna oceny kwalifikacji i predyspozycji łączone są w ocenę ogólną.
  • Daje dodatkową możliwość wykorzystania narzędzi do przeprowadzenia wywiadu.
  • Umożliwia budowanie własnych opisów stanowisk.
  • Posiada ponad 6500 przygotowanych opisów stanowisk (Job Success Formula). 
  • System do administrowania procesem rekrutacj jest bardzo elastyczny..
  • Raporty nie wymagają dodatkowej interpretacji.

 

System jednocześnie ocenia dwa kluczowe elementy podczas rekrutacji: kwalifikacje i predyspozycje. W oparciu o wcześniej ustalone kryteria sprawdza poziomy wykształcenia, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności. System weryfikuje predyspozycje, preferencje i kompetencje behawioralne kandydata. Zaawansowany technologicznie kwestionariusz predyspozycji generuje w ciągu 25 minut ilość informacji odpowiadających jednemu dniu testów behawioralnych.

 

 

 
smart foreash