ASSESSMENT CENTER

 

 

Rzetelna i trafna ocena uczestników w oparciu o obserwacje ich zachowań, a dzięki temu:

 

1.

Właściwe dopasowanie pracowników do wymagań stanowiskowych.
 

2.

Trafny wybór osób na kluczowe stanowiska w firmie.

3.

Identyfikacja mocnych stron i luk kompetencyjnych, a dzięki temu optymalny dobór zakresu działań rozwojowych.

4.

Trafna identyfikacja osób o najwyższym potencjale do programów typu Zarządzanie Talentami.
  
 

Etapy usługi Assessment Center:

     

1. Cele biznesowe

2. Stanowiska

3. Kompetencje

Konsultanci Talent Exact spotykają się z osobami odpowiedzialnych za AC/DC z ramienia klienta. Wspólnie ustalamy cele, jakie stawiamy w projekcie Assessment Center. Naszym klientom gwarantujemy najwyższe standardy obsługi.
 
 
Analizujemy stanowiska, role i profile zawodowe. Identyfikujemy cele stawiane dla danego stanowiska/roli/profilu. Precyzujemy oczekiwane wyniki pracy na stanowisku, funkcje i znaczenie stanowiska w ramach struktury organizacyjnej. Analizujemy zadania oraz oczekiwane aktywności na danej pozycji, w tym zadania w sytuacjach kryzysowych.
Definiujemy kompetencje niezbędne oraz pożądane dla danego stanowiska według wskazanych obszarów np. orientacja na klienta, zdolności przywódcze, umiejętność planowania i organizacji, wywieranie wpływu, budowanie partnerskich relacji.
 
     

4. Zadania i ćwiczenia

5. Próbna sesja

6. Dokumentacja

Wybieramy zadania odpowiednie do zbadania wcześniej określonych kompetencji. Przygotowujemy treści ćwiczeń pozwalających zaobserwować dany zakres kompetencji.
 
Przeprowadzamy próbną sesję ośrodka rozwoju w celu potwierdzenia trafności proponowanych ćwiczeń oraz uzyskania opinii uczestników na temat sesji w zakresie poziomu trudności i funkcji motywacyjnej.
 
Przygotowujemy całość dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu.
 
 
 
 
     

7. Sesja AC/DC

8. Raporty

9. Feedback dla uczestników

Przeprowadzamy właściwą sesję Assessment Center/Development Center z udziałem uczestników.
 
 
Sporządzamy raporty, które zawierają ocenę zaobserwowanych kompetencji oraz jej uzasadnienie, mocne i słabe strony w kontekście zachowań, rekomendacje dotyczące rozwoju, szkoleń i doskonalenia.
Spotykamy się indywidualnie z uczestnikami Assessment Center w celu przekazania feedbacku na temat uzyskanych wyników.
 

10. Raport końcowy

 

 

Przekazujemy klientowi raport końcowy.
  
 
 
 
 
 
 

 

Konsultacje i dodatkowe badania

 

W ramach projektu Assessment Center służymy konsultacjami dla przełożonych uczestników procesu 
i pracowników działu HR w zakresie działań rozwojowych i programów doskonalenia. Na życzenie klienta wzbogacamy raporty z sesji wynikami badań Job Centric Harrison Assessments Systems. Poszerzają one diagnozę potencjału osób biorących udział w projekcie, jak również stanowią doskonały materiał do dalszej pracy nad lukami kompetencyjnymi.

 


Harrison Assessments Poland
Poznaj wyjątkowy system Harrison Assessments, który zapewnia zatrudnianie, rozwijanie i utrzymywanie najlepszych pracowników.


 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy

 

 

Anna Piasecka
Prezes Zarządu
Napisz do nas

 

 

 
smart foreash
Szanowni Użytkownicy! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje tzw RODO. Informujemy iż ta strona używa plików cookie. Mogą one m.in: identyfikować zalogowanych użytkowników, zbierać statystyki i indywidualnie ulepszać przeglądanie stron.
Zarządzaj i dowiedz się więcej na podstronie Polityka Prywatności
Przechodzę do serwisu Wyczyść cookies i wyjdź