COACHING

 

 

Daj się sprowokować

Pracując z coachem uświadamiasz sobie swoje zasoby i rozwijasz je, koncentrujesz się na rozwiązaniach. Osiągasz swoje cele przy wsparciu metodologii procesu coachingowego, zmieniasz swoje nawyki i tworzysz nowe - użyteczne dla Ciebie. Współpraca odbywa się w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który zainspiruje Cię do jeszcze lepszego wykorzystania swojego osobistego i zawodowego potencjału.

„Nasi klienci wymyślą 1000 razy lepsze rozwiązanie, niż ja bym im dała. Nasza mądrość zmienia się w ciekawość.”

Anna Piasecka, prezes Talent Exact

Benefity Coachingu

Talent Exact kieruje ofertę coachingową do menedżerów w korporacjach, właścicieli biznesu i przedsiębiorców oczekujących maksymalnych benefitów z coachingu poprzez częstsze lub dłuższe sesje oraz wsparcie w konkretnych obszarach biznesu, zarządzania i przywództwa.

Powiedz nam czego chcesz:

 • chcę rozwinąć kompetencje przywódcze,
 • chcę zwiększyć osobistą efektywność,
 • chcę zwiększyć pewność siebie,
 • chcę rozwinąć kierowanie, delegowanie, egzekwowanie
 • chcę zastosować rekomendacje rozwojowe otrzymane w wyniku Feedbacku 360/Assessmentu,
 • chcę podnieść swoją karierę poziom wyżej,
 • odnieść sukces w nowej roli menedżera,
 • nauczyć się konkretnych umiejętności i zachowań,
 • uzyskać zawodowy i osobisty balans.

 

Indywidualny Program

Czas trwania i układ programu coachingowego zależy od konkretnych celów, oczekiwań i czasu klienta. Za każdym razem opracowujemy go indywidualnie. Najczęściej zlecenia obejmują 10-12 godzin coachingu rozłożonych w czasie na okres 3-6 miesięcy.

Poufny kontrakt

Proces coachingowy jest poprzedzony kontraktem, który określa obszary i zasady współpracy, czas relacji, wsparcie od strony organizacji oraz elementy diagnostyczne. Jest absolutnie poufny, może być także wsparty elementem mentoringu.

 

Rodzaje coachingu

Coaching operacyjny

Shadowing

Jest procesem skupionym w szczególności na jednej, wyraźnie wyodrębnionej przez Klienta dziedzinie i na celach związanych z danym obszarem. Za punkt odniesienia przyjmuje pojedyncze, konkretne, oczekiwane zachowania reprezentowane w specyficznym zakresie umiejętności oraz pojedyncze obszary funkcjonowania klienta w jednej dziedzinie. Punktem odniesienia jest konkretny temat. Może to być zatem coaching kariery, coaching przywództwa, coaching umiejętności, np.: sprzedażowych, negocjacyjnych, zarządzania, relacji. Towarzyszenie w pracy, obserwacja i dawanie feedabacku na bieżąco. To forma coachingu stosowana w czasie procesu pracy i w realiach pracy klienta coachingu. Często odbywa się na linii technologicznej, na stanowisku pracy lub podczas budowania relacji. Coach jest obserwatorem i uczestnikiem procesu pracy. Klient wyciąga wnioski, informuje o podjętych strategiach zachowania, zarządzania, podejmowania decyzji. Coach informuje o postępach, zmianach zachowania, a także odwołuje się do celów stawianych przed pracownikiem oraz norm skuteczności lub/i procedur i procesów organizacyjnych.

Coaching kariery

Coaching wypalenia zawodowego

Skupienie się na aspektach awansu lub planowanej sukcesji, może być poprzedzone profesjonalnym badaniem kompetencji i analizą obszarów rozwojowych. Może zawierać planowanie ścieżki kariery oraz zaplanowanie działań niezbędnych dla danego pracownika oraz wsparcie przy konieczności rozwoju kompetencji, specjalnie polecany przy awansie w początkowym okresie zwiększonych obowiązków. Coaching równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, poszukiwanie pasji w życiu, szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy pracownik ma ogromny potencjał merytoryczny natomiast czuje brak entuzjazmu i pasji. W trakcie tego coachingu klient szuka obszarów, których wzmocnienie pozwoli wrócić do dawnej postawy zaangażowania. We wczesnej fazie wypalenia zawodowego praca z coachem jest bardzo efektywna i daje bardzo wymierne efekty.

Coaching holistyczny

Poszerzanie horyzontów myślowych i budowanie świadomości coachee, co w naturalny sposób doprowadzi go do działania w momencie najdogodniejszym dla niego samego. Na nasze zachowania ma wpływ więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Istotne są: system przekonań i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi. Coaching w tym ujęciu jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które wydają się mało użyteczne. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań. Proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany.

 

Zobowiązanie Talent Exact

 

 1. Gwarantujemy pełną poufność informacji dotyczących zarówno Klienta, jak i Kandydatów.
 2. Kompetentnie i uczciwie przeprowadzamy i sprawozdajemy badania, postępując z przyjętymi naukowymi standardami i stosownymi wytycznymi.
 3. W odpowiedni sposób przechowujemy i usuwamy zapisy badań i raportów, w sposób, który uwzględnia poufność, bezpieczeństwo, prywatność i przestrzeganie wszystkich stosownych.
 4. Unikamy konfliktu interesów lub potencjalnego konfliktu interesów.
 5. Dbamy o precyzyjną komunikację.
 6. Dbamy o jasne umowy i kontrakty.
 7. Przestrzegamy wszystkich uzgodnień i umów zawartych w kontekście profesjonalnych relacji.
 8. Szanujemy obowiązujące prawo.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy

 

 

Anna Piasecka

anna.piasecka@talentexact.pl

+48 789 009 009

Napisz do mnie

 
smart foreash
Szanowni Użytkownicy! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje tzw RODO. Informujemy iż ta strona używa plików cookie. Mogą one m.in: identyfikować zalogowanych użytkowników, zbierać statystyki i indywidualnie ulepszać przeglądanie stron.
Zarządzaj i dowiedz się więcej na podstronie Polityka Prywatności
Przechodzę do serwisu Wyczyść cookies i wyjdź